NOVINKA!

Originálny nástenný menný kalendár
Oravský hrad rukou Stana Markoviča
práve v predaji!

OBJEDNAŤ

M-publishing

Sme rodinné vydavateľstvo, ktoré vzniklo v roku 2011. Venujeme sa podpore pôvodnej slovenskej tvorby. Naším zámerom je podporovať nových najmä mladých autorov. Chceme vytvárať príležitosti tam, kde často chýbajú.

Skúsenosti máme aj s tvorbou monografií o histórii slovenských obcí, s vydávaním neperiodickej a periodickej tlače, s tvorbou rôznych textových foriem, ale aj s editovaním textov - od literárnych diel po odborné texty.

Vo svojej činnosti sa neobmedzujeme len na literárnu tvorbu a textové formy. Naším špecifikom je zameranie aj na výtvarné umenie a jeho aplikáciu v rôznych umeleckých, ale aj úžitkových formách.